1 January 2009, Thu

3rd Upazila Chairman election -2009

Lists of the Jamaat backed elected Vice-Chairmen (female)

 1. Chirir Bandar: Umme Salma
 2. Fulchori: Sakia Parvin
 3. Adamdighi: Farhana Akhtar
 4. Nachol: Rehana Begum
 5. Kushtia Sadar: Farida Farhad
 6. Mujibnagar: Gul Nahar
 7. KotChandpur: M. Ferdousi
 8. Fultola: Shamsunnahar Kumkum
 9. Monohorganj:Afroza Begum Kushum
 10. Laksham: Azmeri Khanom Sheuli
 11. Satkania: Farjana Afroza Luna
 12. Lohagara: Begum Gulshan Hossain